5

Suvichar Wallpaper For Facebook

suvichar wallpaper facebook

Waqt Bhi Sikhata Hain Aur Guru Bhi
Par Antar Sirf Itna Hai,
Guru Sikha kar Imtehaan Leta Hain
Aur Waqt Imtehaan Lekar Sikhata Hain..